Sigorta

 

Gelecekte meydana gelme riski sözkonusu olan ve doğabilicek tüm zararın ,sigortanın yapılacağı şirket tarafından karşılanmasını gerektiren , belirli bir tutar(prim) karşılığında yapılan teminat sözleşmesidir.

BROŞÜRLER