Kasko Sigortası

En temel haliyle Kasko Sigortası, aracınızın çalınmasına, çalınmaya teşebbüs edilmesine, yanmasına veya kaza sonucunda oluşan hasarlarınızın karşılanmasına yönelik oluşturulan ve isteğe bağlı düzenlenen bir sigorta türüdür.

Kasko Sigortası’nda ana teminatlar Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından belirlenen genel şartlar itibarıyla aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır;

  • Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla çarpışması,
  • Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve haricî etkiler, neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar
  • Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,
  • Aracın yanması,
  • Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi,

01.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren güncel Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları uyarınca sigorta şirketleri  dört farklı isim ve seçenekte Kasko  Sigortası sunabilmektedir.

Dar Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarından bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı için teminatın verildiği üründür.

Genişletilmiş Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları’nda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

Tam Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları’nda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminatın verildiği üründür.

Hemen Ara